Hợp đồng thuê tài sản

0
1395

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê (quy định tại Điều 472 Bộ luật Dân sự).

Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan. Như vậy, ngoài quy định chung của Bộ luật Dân sự thì các hợp đồng thuê nhà ở và Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất vào các mục đích khác nhau phải tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành

Quyền cho thuê lại là quyền mà Bên cho thuê cho phép bên cho thuê được cho người thứ ba thuê lại tài sản. Tại điều 475 Bộ luật Dân sự quy định “Bên thuê có quyền cho thuê lại tài sản mà mình đã thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý”. Thông thường sự đồng ý này bằng việc ghi trong hợp đồng hoặc bên đi thuê có văn bản đề nghị với bên cho thuê và được bên cho thuê chấp thuận.

Thời hạn thuê tài sản là điều kiện bắt buộc khi xác lập hợp đồng thuê tài sản. Tại Điều 474 Bộ luật Dân sự quy định thời hạn thuê tài sản như sau:

-Thời hạn thuê do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận thì được xác định theo mục đích thuê. Như vậy, nếu không xác định thời hạn trong hợp đồng thì xác định mục đích thuê tài sản là gì để làm căn cứ tính thời hạn.

– Trường hợp các bên không thỏa thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý. Nếu không xác định được mục đích thì các bên đều có quyền chấm dứt thời hạn thuê mà không phải bồi thường nhưng phải báo trước một khoảng thời gian hợp lý. Vậy thời gian hợp lý là gì cần xác định rõ.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com