Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất theo luật cũ

0
1300

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất theo Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định tại Điều 703 là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về đất đai.

Nội dung hợp đồng thuê quyền sử dụng đất phải bảo đảm các điều kiện cơ bản tại Điều 704 Bộ luật Dân sự, cụ thể:

Tên, địa chỉ của các bên;

– Quyền, nghĩa vụ của các bên;

– Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;

– Thời hạn thuê;

– Giá thuê;

– Phương thức, thời hạn thanh toán;

– Quyền của người thứ ba đối với đất thuê;

– Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng;

– Giải quyết hậu quả khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hết hạn.

Ngoài các nội dung chính nên trên các bên còn có thể thỏa thuận các điều khoản khác nhau về việc thuê quyền sử dụng đất nhưng phải bảo đảm là một thỏa thuận đúng luật, không trái pháp luật và đạo đức xã hội, các thỏa thuận phải đúng ý trí, tự nguyện và không bị lừa dối, ép buộc hay đe dọa.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com