Hoàn thành thuế của Hộ kinh doanh

0
1310

Việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của Hộ kinh doanh được Tổng Cục thuế hướng dẫn cụ thể trong Văn bản số 786/TCT-KK khi triển khai thực hiện Luật Hộ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như Nghị định số 108/2018/NĐ-CP khi chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Hộ kinh doanh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý, theo đó tại cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nơi hộ kinh doanh đăng ký thành lập (có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và trực tiếp hoạt động thì hộ kinh doanh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế với chi cục thuế tại nơi đây để hoàn thành thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp.

Trường hợp hộ kinh doanh không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Điều này cho thấy mã số thuế của hộ kinh doanh không mất đi và khi thực hiện việc chuyển đổi doanh nghiệp phải cam kết kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh sau khi chuyển thành doanh nghiệp.

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh (người đại diện hộ kinh doanh) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ có một số bất cập nhất định khi Công ty TNHH hay Công ty Cổ phần bản chất là chịu trách nhiệm hữu hạn với số vốn mình góp hay số tiền mình bỏ ra để mua cổ phần, do đó việc chịu trách nhiệm vô hạn chỉ cần giới hạn tại thời điểm chuyển đổi.

Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp mới mã số doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế của hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực (bao gồm toàn bộ mã số thuế 10 số của hộ kinh doanh và các mã số thuế 13 số địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh trên toàn quốc); mã số thuế của hộ kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực vẫn được tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh. Theo đó không tồn tại mã số thuế của hộ kinh doanh cho doanh nghiệp mà lúc này chỉ còn là mã số thuế thu nhập cá nhân của chủ hộ kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com