Hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng là tài sản riêng

0
1417

Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng là tài sản riêng của vợ hoặc của chồng trong thời kỳ hôn nhân, tuy nhiên tài sản này phải tuân thủ một số quy định cụ thể:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 43 về Tài sản riêng của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình thì: Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân theo quy định tại khoản 1, Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình.

Tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định:

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”

Như vậy, để hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trở thành tài sản riêng của vợ chồng thì phải được vợ hoặc chồng thỏa thuận và xác nhận bằng văn bản, còn không thì đương nhiên được hiểu là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Tuy nhiên nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 40 Luật Hôn nhân và Gia đình thì những hoa lợi, lợi tức dưới đây lại là tài sản riêng :

“1. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng”.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com