Hòa giải không thanh và không thể hòa giải

0
992

Hòa giải không thành là trường hợp các bên đã tiến hành hòa giải nhưng không thống nhất với nhau về nội dung giải quyết công việc, còn không thể hòa giải là trường hợp các bên không thể tiến hành hòa giải chứ không có thể xác định là thành hay không thành.

Theo quy định tại Điều 206 Bộ luật Tố tụng dân sự thì những vụ án dân sự không được hòa giải là:

Yêu cầu đòi bồi thường vì lý do gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước.

– Những vụ án phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Như vậy, những yêu cầu đối với việc gây thiệt hại đến tài sản nhà nước hay các giao dịch trái pháp luật và đạo đức xã hội thì không có chuyện hòa giải mà cứ áp dụng pháp luật để xử lý.

Những vụ án sau được phép tiến hành hòa giải nhưng không thể tiến hành được, cụ thể:

Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt.

– Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng.

– Đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.

– Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải.

Như vậy, trường hợp này được hiểu là đủ điều kiện tiến hành và luôn ch đương sự chủ động nếu được sự không muốn hòa giải, có đề nghị thì Tòa án sẽ không hòa giải.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com