Hòa giải đối thoại tại tòa án như thế nào là đúng

0
846

Việc hòa giải, đối thoại tại tòa án phải đáp ứng và đúng các nguyên tắc hòa giải, đối thoại được quy định trong Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Luật số 58/2020/QH14 được Quốc hội ban hành vào ngày 16/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

Theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tài Tòa án thì nguyên tắc được quy định tại Điều 3 của Luật này, theo đó có 9 nguyên tắc cơ bản:

Nguyên tắc 1: Các bên tham gia hòa giải, đối thoại (sau đây gọi là các bên) phải tự nguyện hòa giải, đối thoại.

Nguyên tắc 2: Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận, thống nhất của các bên; không được ép buộc các bên thỏa thuận, thống nhất trái với ý chí của họ.

Nguyên tắc 3: Bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên.

Nguyên tắc 4: Nội dung thỏa thuận hòa giải, thống nhất đối thoại không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Nguyên tắc 5: Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải, đối thoại phải được giữ bí mật theo quy định tại Điều 4 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, đó là các quy định về Giữ bí mật

Nguyên tắc 6: Phương thức hòa giải, đối thoại được tiến hành linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của mỗi loại vụ việc.

Nguyên tắc 7: Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối thoại độc lập và tuân theo pháp luật.

Nguyên tắc 8: Tiếng nói và chữ viết dùng trong hòa giải, đối thoại là tiếng Việt. Người tham gia hòa giải, đối thoại có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; trường hợp này họ có thể tự bố trí hoặc đề nghị Hòa giải viên bố trí phiên dịch cho mình. Người tham gia hòa giải, đối thoại là người khuyết tật nghe, nói hoặc khuyết tật nhìn có quyền dùng ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật; trường hợp này phải có người biết ngôn ngữ, ký hiệu, chữ dành riêng cho người khuyết tật để dịch lại và họ cũng được coi là người phiên dịch.

Nguyên tắc 9: Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trong hòa giải, đối thoại.

Như vậy, khi thực hiện hòa giải đối thoại mà vi phạm các nguyên tắc trên gọi là vi phạm nghiêm trọng pháp luật cụ thể là nghiêm trọng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và sẽ không được công nhận kết quả hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com