Hồ sơ thủ tục mởi cửa hàng

0
1005

Hồ sơ thủ tục mở cửa hàng là quy định bắt buộc khi muốn mở cửa hàng phải tuân thủ theo các bước thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để mở của hàng, đây là quy định tại Điều 71 của Nghị định 78 về Đăng ký hộ kinh doanh.

Chủ hộ đăng ký cửa hàng phải nộp giấy đề nghị mở cửa hàng đến Phòng Tài chính – Kế hoạch của UBND huyện với các nội dung chính như: Tên, địa điểm kinh doanh, số điện thoại, thư điện tử liên lạc, ngành nghề kinh doanh, số vốn kinh doanh, số lao động, thông tin về chủ hộ, tên địa chỉ, căn cước công dân, và bản sao y bản chính căn cước công dân kèm theo.

Hồ sơ sẽ được nộp tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, khi xác định hồ sơ có đầy đủ thông tin như: Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh; Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 78; Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Thời gian trả kết quả hồ sơ như sau:

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com;