Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

0
1008

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao liền thửa, đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở phải chuẩn bị và nộp hồ sơ theo hướng dẫn dưới đây

Về Hồ sơ, người thực hiện yêu cầu chuyển đổi đối với từng loại đất cụ thể phải nộp 01 bộ hồ sơ, tuy nhiên trong thực tiễn để phục vụ cho các công việc có liên quan, người sử dụng đất nên lập thành 02 đến 03 bộ hồ sơ

Quy định về hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Các giấy tờ liên quan đến nhân thân như: Giấy chứng minh nhân dân

Đơn có các nội dung cơ bản như: Kính gửi UBND…, Người xin cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, địa chỉ, địa chỉ liên hệ, địa điểm khu đất, diện tích, để sử dụng vào mục đích, thời hạn sử dụng… cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn; Các cam kết khác (nếu có)

Mẫu đơn cụ thể các bạn có thể lấy tại www.luatdoanhgia.com hoặc www.luatdoanhgia.vn

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com