Hộ kinh doanh ở Long Biên Hà Nội

0
735

Triển khai thực hện Luật Doanh Nghiệp năm 2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp. Luật Doanh Gia hướng dẫn tất cả các thủ tục về hộ kinh doanh tại quận Long Biên, Hà Nội từ việc thành lập, thay đổi, mua bán, ủy quyền, tạm ngừng, chấm dứt và chuyển đổi về Hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Để mở được Hộ kinh doanh ở quận Long Biên thì chủ hộ phải thực hiện việc nộp hồ sơ tại UBND quận Long Biên, hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Việc thay đổi nội dung kinh doanh cho hộ kinh doanh ở Long Biên được thực hiện qua việc nộp hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh ở quận Long Biên, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh với những hồ sơ sau:

Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;

Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Ngoài ra các thủ tục khác như mua bán, ủy quyền, tạm ngừng, chấm đứt hay thay đổi địa điểm kinh doanh, Quý khách hàng có thể liên hệ Luật Doanh Gia để được tư vấn và hướng dẫn thực hiện cho đúng quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com