Hộ kinh doanh năm 2021

0
695

Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 không có quy định cụ thể về Hộ kinh doanh cá thể, tuy nhiên theo hướng dẫn mới nhất tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp lại quy định hẳn 1 Chương về Hộ kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp, cụ thể tại Điều 79 của Nghị định thì Hộ kinh doanh được hiểu như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Như vậy, 1 cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình sẽ được đăng ký thành lập hộ kinh doanh và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh, không chỉ dừng lại ở tài sản có đăng ký vào hộ kinh doanh mà là tài sản của mình hay dễ hiểu hơn là trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh. Đối với Hộ gia đình thì phải có sự ủy quyền cho 1 thành viên đại diện cho hộ kinh doanh, người được ủy quyền có thể là chủ hộ hoặc thành viên, do đó không có khái niệm chủ hộ gia đình đương nhiên là đại diện cho hộ kinh doanh.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Như vậy đối với các trường hợp sau đây vẫn được kinh doanh mà không phải đăng ký hộ kinh doanh như:

Hộ gia đình sản xuất nông nghiệp;

Hộ gia đình sản xuât lâm nghiệp;

Hộ gia đình sản xuất ngư nghiệp;

Hộ gia đình làm muối và

Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp (Việc thu nhập thế nào là thấp thì do UBND cấp tỉnh quy định và áp dụng trên địa bàn);

Những hộ gia đình trên vẫn phải đăng ký hộ kinh doanh nếu kinh doanh thuộc các ngành nghề kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com