Hộ kinh doanh được kinh doanh ở nhiều địa điểm 2021

0
2361

Việc các cá nhân, hộ gia đình, thành viên hộ gia đình chỉ được thành lập 01 hộ kinh doanh duy nhất trên cả nước, do đó trong quá trình hoạt động các hộ kinh doanh luôn băn khoăn là có được kinh doanh tại nhiều địa điểm hay không

Trong quá trình tư vấn và hướng dẫn cũng như trợ giúp pháp lý cho các hộ kinh doanh, Luật Doanh Gia nhận được rất nhiều các câu hỏi liên quan đến việc Kinh doanh của hộ kinh doanh, trong đó nổi lên là việc Hộ kinh doanh liệu có được kinh doanh nhiều địa điểm (từ 02 địa điểm trở lên) hay không. Để trả lời câu hỏi này vào thời điểm năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp đã có quy định cụ thể về vấn đề này.

Tại Điều 98 Nghị định nói trên khi hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp có quy định về địa điểm kinh doanh của Hộ kinh doanh như sau:

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Như vậy, Hộ kinh doanh có quyền mở nhiều địa điểm kinh doanh tại nhiều nơi khách nhau, nhưng phải có 01 nơi kinh doanh là trụ sở chính của hộ kinh doanh. Ở những địa điểm kinh doanh khác hộ Kinh doanh phải có thông báo cho Cơ quan quản lý thuế (Chi cục thuể cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) và cơ quan quản ý thị trường. Do đó, ngoài việc thông báo cho cơ quan quản lý thuế thì Hộ kinh doanh cũng phải thông báo cho cơ quan quản lý thị trường nơi những địa điểm kinh doanh mà mình có đang hoạt động.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com