Hộ kinh doanh cá thể ở Gia Lâm, Hà Nội cần điều kiện gì

0
967

Trước khi thực hiện việc kinh doanh thì việc xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể hay còn gọi là Hộ kinh doanh cũng cần các điều kiện cụ thể, nhất là tại huyện Gia Lâm, đơn vị được cho là sắp sửa lên quận tại Hà Nội.

Các quy định chung về thành lập hộ kinh doanh:

– Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Cá nhân, hộ gia đình – chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

-Cá nhân được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

– Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Các quy định này được cụ thể hóa trên cơ sở Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp (Điều 67) về thi hành Luật Doanh Nghiệp.

Thực tiễn trong quá trình hoạt động ngoài quy định: “Trên phạm vi toàn quốc (cả nước Việt Nam) cá nhân chỉ được thành lập 1 Hộ kinh doanh nhưng vẫn được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp. Cá nhân không được đồng thời là chủ Doanh nghiệp tư nhân và có thể là thành viên hợp danh của Công ty hợp danh nếu được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý” thì tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cũng chưa có bất kỳ điều kiện nào khác về việc thành lập Hộ kinh doanh so với các điều kiện chung nói trên.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com