Hình phạt đối với tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật hình sự

0
1003

Hình phạt đối với tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự bao gồm cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung và đối với cả pháp nhân thương mại và cá nhân khi phạm tội này.

Khoản 1 Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định về hình phạt tù có thời hạn từ 01 năm đến 05 năm

Khoản 2 Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định về hình phạt tù có thời hạn từ 05 năm đến 10 năm;

Khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định về hình phạt tù có thời hạn từ 10 năm đến 15 năm, đây là khoản có khung hình phạt cao nhất của tội này.

Khoản 4 Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định về hình phạt tù có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm, điều khoản này được áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội và không áp dụng việc chuẩn bị phạm tội đối với pháp nhân thương mại

Khoản 6 Điều 324 Bộ luật Hình sự quy định về hình phạt chính cho pháp nhân gồm:

  • Phạt tiền đến 5 tỷ đồng;
  • Phạt tiền một số trường hợp đến 10 tỷ đồng;
  • Phạt tiền cho điểm và khung cao nhất đến 20 tỷ đồng;
  • Tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm;
  • Đình chỉ vĩnh viễn hoạt động của pháp nhân.

Khoản 5 Điều 324 Bộ luật Hình sự là khung hình phạt bổ sung cho cá nhân vi phạm tội này theo đó: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hình phạt bổ sung đối với pháp nhân thương mại phạm tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật hình sự là: phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com