Hành vi thứ ba định tội rửa tiền Điều 324 Bộ luật Hình sự

0
786

Hành vi thứ ba được định nghĩa trong tội rửa tiền và sẽ phạm vào tội rửa tiền đã được Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn

Theo quy đinh tại Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 03 năm 2019 thì hành vi thứ 3 cấu thành tội Rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự như sau:

Hành vi sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là hành vi dùng tiền, tài sản thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Như vậy, mục đích sinh lợi nhuận là yết tố quan trọng để xác định cho hành vi này và tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hay có cơ sở biết được quy định như sau:

Tiền bao gồm Việt Nam đồng, ngoại tệ; có thể là tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản. Tài sản bao gồm vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.

Tiền, tài sản do phạm tội mà có là tiền, tài sản có được từ hành vi phạm tội. Việc xác định hành vi phạm tội được căn cứ vào một trong các tài liệu  theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 03/2019/NQ- HĐTP

Biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có là một trong các trường hợp người phạm tội trực tiếp biết được tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có;  Qua các phương tiện thông tin đại chúng, người phạm tội biết được người khác thực hiện hành vi phạm tội nguồn; Bằng nhận thức thông thường, người phạm tội có thể biết được tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có  hoặc theo quy định của pháp luật, người phạm tội buộc phải biết nguồn gốc tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com