Hàng thừa kế theo luật

0
1062

Hàng thừa kế theo luật là quy định của pháp luật về những người thuộc nhóm hay cùng hàng thì được hưởng thừa kế của người có di sản để lại theo luật

Theo quy định thì những người thừa kế cùng hàng sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau, nghĩa là toàn bộ di sản sẽ được chia đều cho từng người thừa kế trong hàng và không phân biệt, mỗi người đều được hưởng phần bằng nhau.

Theo quy định của pháp luật thì có 3 Hàng thừa kế, pháp luật cũng không quy định có 4 hàng thừa kế hay ít hơn 3 hàng thừa kế, thực tiễn chứng minh phần lớn di sản để lại đều được xác định cho hàng thừa kế thứ nhất là phổ biến.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm:

– Vợ, chồng của người chết, nghĩa là khi người chết là người vợ thì người chồng sẽ là người thừa kế theo luật và ngược lại khi người chồng là người chết thì người vợ là người thừa kế. Vợ chồng ở đây được xác định là có đăng ký kết hôn và đang trong thời kỳ hôn nhân. Những người đã từng là vợ, từng là chồng thì đều không thuộc trường hợp được hưởng thừa kế.

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của người chết. Nghĩa là cha đẻ có thề là cha trong quan hệ hôn nhân với mẹ hoặc không trong quan hệ hôn nhân với mẹ, có thể có quyết định nhận cha cho con hoặc có căn cứ chứng minh là con và cha; tương tự mẹ cũng vậy có thể là mẹ trong quan hệ với cha hoặc không trong quan hệ với cha miễn là người đẻ ra mình, tuy nhiên trừ tường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; cha nuôi, mẹ nuôi thì phải có quyết định công nhận cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi theo quy định của pháp luật về Hộ tịch.

– Con đẻ, con nuôi của người chết, cũng như là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi thì miễn là con đẻ thì đều thuộc hàng thừa kế này và đương nhiên không bao gồm con riêng của vợ hay chồng.

Hàng thừa kế thứ hai gồm:

Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Không bao gồm anh rể, chị dâu , em rể, em dâu… mà phải là anh chị em ruột đồng thời cũng không bao gồm ông bà đối với cháu nuôi hay cháu nuôi đối với ông bà.

Hàng thừa kế thứ ba gồm:

Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Có nghĩa là nếu hàng thừa kế thứ nhất mà không còn ai được hưởng di sản mới được chuyển sang hàng thừa kế thứ hai, nếu hàng thừa kế chỉ còn 1 người nhận di sản thì vẫn không chuyển thừa kế cho những người ở hàng thừa kế thứ hai.

Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com