Giao đất có thu tiền sử dụng đất Điều 55 Luật Đất đai năm 2013

0
1197

Theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, thì đây là những trường hợp người sử dụng đất được giao đất phải nộp tiền sử dụng đất.

Cụ thể Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất đó là: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

  1. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
  2. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán
  3. Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán kết hợp cho thuê;
  4. 4. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán
  5. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán kết hợp cho thuê;
  6. Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Như vậy, với 6 trường hợp như trên, cá nhân, tổ chức khi được Nhà nước giao đất sẽ phải nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com