Gian lận, lừa dối về bất động sản sẽ bị xử lý

0
108

Theo Quy định tại Điều 8 của Luật này thì các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản đó là gian lân, lừa dối và lừa đảo, ngoài ra Luật cũng nghiêm cấm các hành vi dưới đây:

Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh.

Không công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Thu tiền trong bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định của Luật này; sử dụng tiền thu từ bên mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai trái quy định của pháp luật.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

Tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý tương xứng có thể là phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu tránh hiệm hình sự khi đủ dấu hiệu của tội phạm.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; đt 0904.779997

Website: www.luatdoanhgia.com;                            Email: luatdoanhgia@gmail.com