Giải tỏa và thu hồi đối với trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất

0
1149

Trường hợp hộ gia đình cá nhận đã tử ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm tra sẽ thực hiện việc giải tỏa, thu hồi và khôi phục hiện trạng ban đầu.

Các trường hợp sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quy định kèm theo Quyết định số 12 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nọi, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã phải xử lý giải tỏa, khôi phục lại tình trạng sử dụng đất ban đầu, cụ thể là loại đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư không được xem xét, cho phép chuyển mục đích sử dụng theo Quy định này gồm:

  • Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của phường, xã, thị trấn;
  • Đất nông nghiệp do hợp tác xã và các tổ chức đang quản lý giao cho các hộ gia đình xã viên sử dụng;
  • Đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 (những đất mà nhà nước sẽ thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh như làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc, xây dựng căn cứ quân sự, xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh; xây dựng ga, cảng quân sự hoặc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như: Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất; Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất…)
  • Đất nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt cho các hạng mục, dự án theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com