Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc

0
1921

Tranh chấp về thừa kế luôn rất phức tạp, các tranh chấp này thường là các anh em trong gia đình, các tranh chấp phổ biến là đất đai và có liên quan đến diện thừa kế, hàng thừa kế, thừa kế theo pháp luật, ngoài ra còn có thừa kế theo di chúc

Quy định của pháp luật về thừa kế: Bộ luật Dân sự quy định về thừa kế, theo đó xác định quyền thừa kế, di sản thừa kế, người để lại thừa kế, thời điểm mở thừa kế, thời điểm phát sinh việc thừa kế, hàng thừa kế, việc người thừa kế chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại thừa kế, thời hiệu thừa kế và các quy định khác liên quan đển quản lý tài sản thừa kế.

Thừa kế tài sản theo Di chúc là việc thừa kế được thực hiện theo ý chí của người để lại di sản, chước khi chết người để lại di sản có quyền lập di chúc để lại di sản, có quyền truất quyền thừa kế của người khác, cho người khác hưởng thừa kế di sản theo di chúc và các quy định khác của pháp luật về di chúc.

Thừa kế tài sản theo pháp luật là việc người có di sản để lại thừa kế cho những người thừa kế, thừa kế theo pháp luật sẽ quy định về hàng thừa kế và sẽ bao gồm hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai, hàng thừa kế thư ba… việc thừa kế theo pháp luật sẽ phát sinh khi người để lại di sản không để lại di chúc hoặc có để lại di chúc nhưng di chúc không có hiệu lực pháp luật.

Phân chia di sản thừa kế là hoạt động thực hiện việc phân chia di sản do người có di sản để lại, việc phân chia di sản dù là chia di sản theo pháp luật hoặc chia di sản theo di chúc thì vẫn có các thứ tự ưu tiên thanh toán di sản, xem xét có hay không nghĩa vụ của người chết để lại để thực hiện việc phân chia di sản.

Lập di chúc để lại thừa kế là hoạt động phổ biến, tuy nhiên cũng cần phải nắm vững quy định về di chúc, các loại di chúc như di chúc bằng miệng, di chúc bằng văn bản, di chúc có người làm chứng, di chúc được công chứng, chứng thực hay các điều kiện có hiệu lực của di chúc và di chúc hợp pháp hay không hợp pháp.

Công chứng di chúc văn bản khai nhận thừa kế là hoạt động mà sau khi người để lại di sản, di chúc chết thì các đồng thừa kế có thể là thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc thực hiện các thủ tục về Thông báo công khai, niêm yết thông báo, lập văn bản khai nhận thừa kế, lập văn bản khai nhận và thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và đối với những di sản nhất định phải tuân thủ quy định về hình thức là công chứng các văn bản giao dịch liên quan đến di sản đó.

Tranh chấp thừa kế đất đai là tranh chấp phổ biến nhất trong các hoạt động về phân chia di sản, nhà đất luôn là một tài sản lớn của mỗi người dân do đó các tranh chấp về nhà đất liên quan đến di sản để lại thừa kế theo luật hoặc theo di chúc hoặc di chúc không hợp pháp hoặc con đẻ, con nuôi, con dâu và những người được hưởng di sản khác. Tranh chấp thừa kế đất đai được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Dịch vụ pháp lý

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com

Các bài viết liên quan:

Quy định của pháp luật về thừa kế

Thừa kế tài sản theo di chúc

Thừa kế tài sản theo pháp luật

Phân chia di sản thừa kế

Lập di chúc để lại di sản thừa kế

Công chứng di chúc văn bản thừa kế

Tranh chấp thừa kế đất đai