Giải quyết tranh chấp

0
1470

Giải quyết tranh chấp là quá trình làm rõ các yêu cầu, đề nghị, đàm phán và đi đến thống nhất hoặc không thống nhất các quyền lợi xung đột giữa các bên theo sự thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật. Các bên có thể sử dụng nhiều phương pháp, biện pháp để giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Phương pháp giải quyết tranh chấp là cách thức mà các bên trong quan hệ tranh chấp với nhau lựa chọn để đi đến thống nhất việc giải quyết, phương thức đó có thể do các bên tự trao đổi với nhau, cũng có thể do các bên nhờ bên thứ 3 thực hiện việc trao đổi. Việc giải quyết tranh chấp có nhiều phương pháp nhưng tựu chung lại gọi là phương pháp hòa giải hoặc phương pháp khởi kiện giải quyết tranh chấp.

Giải quyết tranh chấp bằng hòa giải là việc các bên sẽ hòa giải để giải quyết các tranh chấp, bất đồng các mâu thuẫn, thông thường những tranh chấp về hợp đồng hoặc tranh chấp không về hợp đồng thì hòa giải luôn được ưu tiên. Hòa giải có thể là tự nguyện do các bên tự thương lượng, nhưng có thể là người được cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện khi giải quyết vụ việc và cũng có thể là các hòa giải viên, hòa giải viên cơ sở, hòa giải viên thương mại… thực hiện việc hòa giải giải quyết. Việc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải là hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất và đạt thỏa thuận cao nhất.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là phương pháp giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại mà các bên tranh chấp có thỏa thuận với nhau tại Hợp đồng giữa các bên về lựa chọn Trọng tài là cơ quan giải quyết tranh chấp. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là do Hội đồng trọng tài gồm các trọng tài viên giải quyết theo trình tự, thủ tục tố tụng trọng tài. Phán quyết của hội đồng trọng tài sẽ là kết quả giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Khởi kiện giải quyết tranh chấp là quá trình các bên tranh chấp sẽ giải quyết tranh chấp bằng việc khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu và đề nghị Tòa án buộc một bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình theo Bản án. Để giải quyết tranh chấp bằng cách này các bên sẽ nộp hồ sơ khởi kiện đến tòa án, kèm theo là các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu và đề nghị của mình. Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo trình tự, thủ tục tố tụng nhất định được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự.

Thuê luật sư giải quyết tranh chấp là quá trình một trong các bên sẽ thuê luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, theo đó luật sư sẽ tư vấn, hướng dẫn pháp lý, phân tích hồ sơ và trên cơ sở pháp lý sẽ đưa ra phương án giải quyết vụ việc. Khi luật sư tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp thì tùy từng vụ việc cụ thể các bên có thể hòa giải giải quyết tranh chấp, khởi kiện ra Trung tâm trọng tài để giải quyết tranh chấp hoặc khởi kiến đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp.

Các nguyên tắc giải quyết tranh chấp cơ bản như: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, giải quyết tranh chấp bằng tòa án, giải quyết tranh chấp bằng hòa giải, thương lượng trong quá trình giải quyết tranh chấp, các nguyên tắc hòa giải, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại; giải quyết tranh chấp trong dân sự; giải quyết tranh chấp đất đai và các tranh chấp khác…

Luật sư hướng dẫn giải quyết tranh chấp

Các bài viết liên quan:

Tranh chấp tài sản;

Tranh chấp dân sự;

Tranh chấp hợp đồng;

Tranh chấp đất đai;

Tranh chấp kinh doanh thương mại;

Hòa giải giải quyết tranh chấp;

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com