Gây thương tích

0
1610

Gây thương tích là việc thường xảy ra trong các vụ xô xát, để đánh giá là cố ý gây thương tích hay vô ý gây thược tích cũng như tỷ lệ thương tật của người bị hại sẽ cấu thành tội cố ý gây thương tích hay vô ý gây thương tích, cũng có khi không cấu thành tội phạm mà bị xử lý vi phạm về hành vi cố ý gây thương tích và phải bồi thường do việc gây thương tích với một khoản tiền nhất định.

Gây thương tích có phải đi tù hay không? Một câu hỏi mà nhiều đọc giả đã gửi về Luật Doanh Gia để được giải đáp thắc mắc. Xác định việc gây thương tích có phải đi tù hay không là một câu hỏi lớn, bởi lẽ Điều 2 Bộ luật hình sự quy định chỉ những hành vi vi phạm vào một trong các điều ở Bộ luật hình sự mới có thể trở thành tội phạm và phải chịu hình phạt. Trong các hình phạt đó có thể là hình phạt tù giảm giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo. Việc xác định có vi phạm hay không lại phụ thuộc vào Cấu thành tội phạm của từng loại tội phạm. Nhóm gây thương tích được xác định là 06 tội phạm trong Bộ luật hình sự, trong đó có 04 tội là hành vi cố ý và 02 tội là hành vi vô ý

Gây thương tích dưới 11% là gì? là trường hợp một người gây thương tích, thương tật cơ thể cho người khác trái pháp luật và tỷ lệ giám định tổn hại sức khỏe dưới 11% và có thề là 9%, 6% thậm chí là 1%. Vậy trường hợp này có phạm tội hay không? Trường hợp này sẽ phạm tội hay không thì xác định, nếu dưới 11% mà thuộc vào 10 trường hợp thuộc khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự thì đã là phạm tội.

Gây thương tích trên 11% là trường hợp gây thương tích như đã nói ở trên nhưng tỷ lệ thương tật là trên 11%, trường hợp này sẽ cấu thành tội phạm Cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên mức trên 11% cũng chia làm các giai đoạn như sau:

  • Thương tích từ 11% đến 30% sẽ thuộc khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự,
  • Thương tích từ 31% đến 60% sẽ thuộc khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự
  • Thương tích từ 61% trở lên đến 100% sẽ thuộc khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự
  • Thương tích mà gây hậu quả chết 1 người sẽ thuộc khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự
  • Thương tích mà gây hậu quả chết từ 2 người trở lên sẽ thuộc khoản 5, Điều 134 Bộ luật Hình sự
  • Ngoài ra khoản 6 Điều 134 Bộ luật Hình sự cũng quy định người chuẩn bị công cụ, phương tiện cho việc đó cũng bị xử phạt vi phạm.

Gây thương tích cho nhiều người là trường hợp một người gây thương tích cho nhiều người và cụ thể xác định  là từ 02 người trở lên hoặc nhiều người gây thương tích cho nhiều người có nghĩa là có từ 02 người trở lên gây thương tích cho từ 02 người trở lên. Người gây thương tích cho nhiều người thì phải chịu trách nhiệm với tất cả những người bị hại mà mình đã gây thương tích, trường hợp này cũng không được xác định là phạm tội nhiều lần và không được coi là tình tiết tăng năng trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 2, Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Gây thương tích bằng hung khi nguy hiểm, là trường hợp người gây thương tích sử dụng các hung khí nguy hiểm nhưng không phải là vũ khí để gây thương tích và tổn hại cho sức khỏe của người khác. Các hung khí nguy hiểm được xác định là các vật có trong tự nhiên như gạch, đá, các loại công cụ, nông cụ, gậy gốc, túy sắt, búa, dao… đây là các tình tiết cấu thành tội phạm khi người phạm tội gây thương tích kể cả dưới 11% sức khỏe vẫn cấu thành tội phạm.

Gây thương tích có tính chất côn đồ là một hình thức tăng nặng trách nhiệm hình sự. Hành vi của người phạm tội là có tính chất côn đồ, manh động, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà sẵn sàng phạm tội, sẵn sàng gây tổn hại sức khỏe, sẵn sàng đánh người khác bị thương tích.

Luật Doanh Gia tư vấn pháp luật bảo vệ người bị hại cũng như quyền của bị can, bị cáo trước Tòa án và cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát khi vụ án xảy ra.

Luật sư bào chữa các vụ án hình sự;

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Các bài viết liên quan:

Tội cố ý gây thương tích; Điều 134 Bộ luật hình sự; Hành vi đánh nhau gây thương tích; Quyền của người bị hại; Tòa án xử tội Cố ý gây thương tích; Bồi thường cho người bị hại

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn    

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Email: luatdoanhgia@gmail.com