Gần 30 loại hợp đồng nhà đất không phải công chứng

0
519

Không phải cứ hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà đất là phải công chứng, chứng thực. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có rất nhiều các hợp đồng, giao dịch không cần phải công chứng, chứng thực (không bắt buộc), cụ thể:

 1. Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất;
 2. Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất;
 3. Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 4. Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 5. Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;
 6. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà 1 bên tham gia hợp đồng là tổ chức kinh doanh bất động sản;
 7. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một bên tham gia giao dịch là tổ chức kinh doanh bất động sản

(07 nhóm hợp đồng nêu trên được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 176 Luật Đất đai năm 2013).

 1. Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;
 2. Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;
 3. Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;
 4. Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;
 5. Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

(05 nhóm hợp đồng từ 08 đến 12 được quy định tại Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014)

 1. Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản;
 2. Hợp đồng dịch vụ tư vấn bất động sản;
 3. Hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản.

(03 nhóm hợp đồng từ 13 đến 15 được quy định tại Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

 1. Hợp đồng tặng cho nhà tình nghĩa,
 2. Hợp đồng tặng cho nhà tình thương; 
 3. Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;
 4. Hợp đồng cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; 
 5. Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội;
 6. Hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư;
 7. Hợp đồng cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; 
 8. Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; 
 9. Hợp đồng cho thuê nhà ở;
 10. Hợp đồng cho mượn nhà ở;
 11. Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở

(Nhóm 11 hợp đồng từ 16 đến 26 được quy định tại Khoản 2, Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014).

Như vậy, có ít nhất 26 loại hợp đồng liên quan đến Nhà, đất, bất động sản mà không cần phải công chứng, chứng thực.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội; ĐT: 0904779997

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com