Được mở mấy cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội

0
985

Mở cửa hàng kinh doanh ở Hà Nội hay còn gọi là mở hộ kinh doanh cá thể ở trên địa bàn thành phố Hà Nội, thông thường sẽ được mở nhiều ở các quận thuộc nội đô thành phố Hà Nội

Theo quy định tại Điều 72 của Nghị định về đăng ký kinh doanh thì địa điểm của hộ kinh doanh được quy định như sau:

Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.

Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Như vậy, đối với hộ kinh doanh buô chuyến, kinh doanh lưu động thì được phép hoạt động ngoài địa điểm đã đăng ký nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế và cơ quan quản lý thị trường ở cả 2 nơi, đó là nơi đăng ký kinh doanh và nơi tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh.

Thế nào là hộ kinh doanh buôn chuyến và hộ kinh doanh lưu động thì pháp luật không đề cập nhưng đây thể hiện việc thường xuyên kinh doanh của một số làng nghề nhất định, vì việc kinh doanh có thể theo quy trình nào đó mà không thể thường xuyên tại địa chỉ đăng ký và cũng không thường xuyên tại địa chỉ kinh doanh, thu mua… do đó pháp luật quy định cho phù hợp với thực tế hoạt động.

Có thề được mở 02 địa điểm kinh doanh trở lên tại Hà Nội do một hộ kinh doanh làm chủ sở hữu nếu việc kinh doanh đáp ứng đúng quy định tại Điều 72 nói trên thì ngoài cơ sở đăng ký thường xuyên là nơi có hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú thì tại địa phương kinh doanh vẫn được tiến hành hoạt động kinh doanh miễn là phải báo cho cơ quan thuế và quản lý thị trường.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com