Đưa vụ án phúc thẩm ra xét xử

0
1305

Tòa án cấp phúc thẩm sẽ đưa vụ án phúc thẩm ra xét xử ngay sau khi đã thụ lý vụ án, tòa án sẽ gửi thông báo bằng văn cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có) trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án

Thời hạn để Tòa phúc thẩm đưa vụ án ra xét xử là khoảng thời gian được tính từ thời điểm thụ lý vụ án đến khi xét xử và được tính khoảng 05 tháng, cụ thể:

-Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Thời hạn này cũng có thể là 03 tháng nều vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử.

– Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm. Thời hạn này cũng có thể là 02 tháng nếu trường hợp có lý do chính đáng thì sẽ được ra hạn thêm 01 tháng.

Không tính thời hạn xét xử phúc thẩm nếu: Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Như vậy, nếu vụ án bị tạm đình chỉ và khi lý do tạm đình chỉ không còn thì tòa án tiếp tục giải quyết vụ án, khi đó thời hạn lại được tính lại từ đầu.

Luật sư hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com