Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp

0
1610

Đơn vị phục thuộc của doanh nghiệp là gì? chi nhánh công ty, văn phòng đại diện có phải là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp hay không?

Nhiều đọc giả gửi câu hỏi về Luật Doanh Gia, về vấn đề này Luật sư của Luật Doanh Gia trả lời như sau:

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp thì Đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp là Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh.

– Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

– Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Như vậy, Công ty con, Công ty liên kết, Công ty mà doanh nghiệp có vốn góp hoặc có cổ phần không phải là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp.

Thành lập, sửa đổi bổ sung đăng ký kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.