Đơn khiếu nại giám đốc thẩm

0
1503

Đơn khiếu nại giám đốc thẩm là văn bản mà các bị cáo người liên quan cho rằng Bản án có hiệu lực pháp luật có thể là bản án sơ thẩm hay bản án phúc thẩm có dấu hiệu của việc vi phạm nghiêm trọng cần phải xem xét lại theo trình tự Giám đốc thẩm

Nội dung cơ bản của đơn khiếu nại Giám đốc thẩm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., Ngày…..tháng…..năm 20….

ĐƠN CẦU CỨU VÀ KIẾN NGHỊ

(Xem xét kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm/phúc thẩm số …./20…/HS-ST/PT ngày …./…./….. của Tòa án nhân dân ……)

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

                             ………………………………………………………………………

 

            Tôi là: ……………………, sinh năm:………………………

            Địa chỉ cư trú: …………………………………………………….

            Tôi đã bị Tòa án nhân dân ………. đưa ra xét xử về tội “……” vào ngày …./…/… theo Bản án Hình sự sơ thẩm/phúc thẩm số …………….. Tại phần Quyết định của Bản án có nêu:

  • ………………………………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………………………..
  • …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..

 

Nhận thấy, Bản án hình sự sơ thẩm/phúc thẩm số ………. ngày ……/…./….. của Tòa án nhân dân ……………..có một số vi phạm như:

  • Bản án của Tòa án không phù với với các tình tiết khách quan của vụ án
  • Có những vi phạm nghiêm trong trong tố tụng và
  • Có sài lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật

Cụ thể như sau:

Thứ nhất: …………………………

Thứ hai:………………..

Thứ ba:…………………………….

Nên tôi làm đơn này, cầu cứu và kiến nghị với Quý ông, bà có thẩm quyền kháng nghị, xem xét và kháng nghị đến Tòa án có thẩm quyền, để giám đốc thẩm bản án hình sự nêu trên theo hướng:

 …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Trong quá trình nghiên cứu và quyết định kháng nghị, Kính đề nghị Quý ông, bà có thẩm quyền xem xét áp dụng biện pháp tạm đình chỉ thi hành án hình sự đối với tôi để bảo đảm việc kháng nghị giám đốc thẩm theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Luật sư bào chữa, hướng dẫn khởi kiện và bảo vệ quyền lợi

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com