Đơn bãi nại vẫn bị tội

0
622

Trường hợp người có hành vi phạm tội mặc dù đã có đơn bãi nại của người bị hại song vẫn bị xem xét xử lý về tội phạm do mình gây ra khi vào các trường hợp không phải khởi tố theo yêu cầu của người bị hại

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định chỉ những trường hợp dưới đây khi có đơn yêu cầu khởi tố hay còn gọi là khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì mới xem xét hành vi phạm tội, cụ thể thể:

Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Do đó, nếu không phải là trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại thì đương nhiên cơ quan Điều tra có thẩm quyền vẫn tiến hành xử lý tội phạm mà người phạm tội đã phạm phải.

Một trong những lưu ý đó là thuộc 10 nhóm tội dưới đây, ngoài các tội này thì mặc dù có đơn bãi nại vẫn khởi tố, hơn nữa cũng phải nhớ rằng: Tuy thuộc 10 tội dưới đây nhưng phải là thuộc khoản 1, có nghĩa là tội phạm được quy định và đúng với khoản 1 của 10 Điều luật này. Nhóm 10 tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại đều là những nhóm mà bị hại bị thiệt hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, cụ thể:

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng tinh thần bị kích động mạnh;

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác khi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính;

Tội hiếp dâm;

Tội cưỡng dâm;

Tội làm nhục người khác;

Tội Vu khống

Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com