Định giá tài sản bị hủy hoại

0
705

Khi có hành vi cố ý làm hư hỏng hoặc có ý hủy hoại tài sản của người khác mà thuộc nhóm hành vi phải xử lý hình sự về tội Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự thì phải có việc định giá tài sản bị hủy hoại hoặc làm hư hỏng.

Tại Điều 101 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về việc Kết luận định giá tài sản như sau:

Điều 101. Kết luận định giá tài sản

  1. Kết luận định giá tài sản là văn bản do Hội đồng định giá tài sản lập để kết luận về giá của tài sản được yêu cầu.

Hội đồng định giá tài sản kết luận giá của tài sản và phải chịu trách nhiệm về kết luận đó.

  1. Kết luận định giá tài sản phải có chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng định giá tài sản. Trường hợp không đồng ý với giá của tài sản do Hội đồng quyết định thì thành viên của Hội đồng ghi ý kiến kết luận của mình vào bản kết luận.
  2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không đồng ý với kết luận định giá tài sản thì phải nêu rõ lý do; nếu kết luận chưa rõ thì quyết định định giá lại theo thủ tục chung quy định tại Bộ luật này.
  3. Kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản vi phạm quy định của Bộ luật này, quy định khác của pháp luật về định giá thì không có giá trị pháp lý và không được dùng làm căn cứ để giải quyết vụ án”.

Từ quy định trên cho thấy, Hội đồng định giá tài sản sẽ là cơ quan quyết định giá trị của tài sản, Hội đồng định giá tài sản và các thành viên của Hội đồng phải chịu trách nhiệm về việc định giá tài sản của mình.

Nếu kết luận về định giá tài sản chưa rõ thì Hội đồng định giá tài sản phải định giá lại để xác định giá trị của tài sản.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com