Đính chính sổ đỏ

0
2067

Đính chính sổ đỏ hay còn gọi là đăng ký biến động nhà đất là trường hợp giấy chứng nhận hợp pháp về nhà đất có các thông tin bị thay đổi so với thời điểm cấp, cũng có thể là các thông tin thay đổi ngay từ khi cấp, các thông tin có thể là họ tên của chủ sử dụng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú của người sử dụng, nhưng cũng có thể là các thông tin về thửa đất, tờ bản đồ, diện tích, kích thước và các thông tin khác trên giấy chứng nhận khi có sự thay đổi.

Đính chính số chứng minh nhân dân trên sổ đỏ, trên giấy chứng nhận về nhà đất thường ghi chủ sở hữu và sử dụng đất hoặc chủ sử dụng đất, sau phần họ và tên là đến số Chứng minh nhân dân, nhiều khi do sái sót nên viết nhầm số chứng minh nhân dân, nhưng cũng có nhiều người do thay đổi nơi cư trú nên đã đổi số chứng minh nhân dân hoặc do cấp lại số chứng minh nhân dân 12 số hay do đổi sang thẻ căn cước công dân, do đó khi thực hiện giao dịch sẽ không phù hợp nên sẽ thực hiện việc đổi đính chính chứng minh nhân dân.

Đính chính địa chỉ thường trú trên sổ đỏ, khi thực hiện việc cấp sổ đỏ bên cạnh các thông tin về nhân thân của chủ sổ đỏ, thường sẽ ghi thông tin về đăng ký thường trú ghi trên giấy chứng nhận. tuy nhiên khi có bất kỳ sự thay đổi nơi đăng ký thường trú nào thì chủ sở hữu và sử dụng nhà đất sẽ thực hiện việc đính chính để thực hiện các giao dịch tiếp theo đối vởi sổ đỏ, các giao dịch về mua bán chuyển nhượng hay thậm trí đơn giản là ủy quyền, thuê, cho thuê và cho ở nhờ nhà đất.

Đính chính thông tin nhà đất là trường hợp đình chính những sai sót về thửa đất như số thửa đất, số tờ bản đồ, diện tích đất, mục đích sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, kích thước thửa đất, sơ đồ thửa đất… khi có bất kỳ sai sót nào trong các thông tin trên thì chủ sử dụng đất sẽ thực hiện việc đính chính sổ đỏ cho phù hợp.

Đăng ký biến động nhà đất là việc khi có những biến động đối với quyền sử dụng đất, nhiều trường hợp khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay sổ đỏ và các giấy tờ khác ghi nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, thì ngay trên sổ đỏ sẽ ghi là nợ tiền sử dụng đất hoặc ghi là nợ lệ phí trước bạ nhà đất hoặc có nhiều trường hợp tuy không ghi nhưng trong hồ sơ đã thể hiện việc có nợ. Do đó việc đăng ký đính chính hay biến động là cần thiết để bảo đảm nhà đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Dịch vụ đính chính sổ đỏ là dịch vụ mà theo đó sẽ đại diện thay mặt cho chủ sở hữu đi thực hiện tất cả các biến động nhà đất liên quan đến đính chính những thông tin nêu trên để hoàn thành và chính xác các nội dung trên giấy tờ nhân thân và trên sổ đỏ. Khi thực hiện bất kỳ giao dịch gì liên quan đến sổ đỏ thì phải hoàn thành xong nghĩa vụ đính chính, do vậy dịch vụ đính chính sổ đỏ sẽ giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng, chính xác và sớm hoàn thành các giao dịch.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

Các bài viết liên quan:

Thủ tục sang tên sổ đỏ;

Dịch vụ sang tên sổ đỏ;

Sang tên đất thổ cư;

Sang tên căn hộ chung cư;

Hồ sơ sang tên nhà đất;

Sang tên nhà đất ở Hà Nội;

Cấp sổ đỏ;

Thế chấp giải chấp sổ đỏ.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com