Đính chính số chứng minh nhân dân trên sổ đỏ

0
1219

Đính chính số chứng minh nhân dân trên sổ đỏ, trên giấy chứng nhận về nhà đất thường ghi chủ sở hữu và sử dụng đất hoặc chủ sử dụng đất, sau phần họ và tên là đến số Chứng minh nhân dân, nhiều khi do sái sót nên viết nhầm số chứng minh nhân dân, nhưng cũng có nhiều người do thay đổi nơi cư trú nên đã đổi số chứng minh nhân dân hoặc do cấp lại số chứng minh nhân dân 12 số hay do đổi sang thẻ căn cước công dân, do đó khi thực hiện giao dịch sẽ không phù hợp nên sẽ thực hiện việc đổi đính chính chứng minh nhân dân.

Khi có sự thay đổi về chứng minh nhân dân thì cần đình chính để thống nhất với giấy tờ được quy định trên sổ đỏ điều này là cần thiết để các cơ quan thực thi pháp luật xác định chính xác chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp nhà đất là cá nhân con người cụ thể và không nhầm lẫn với con người khác, điều này bảo đảm tính khách quan và chính xác của các giao dịch nhà đất giúp cho các bên hạn chế các rủi ro không cần thiết.

Đính chính sổ đỏ khi có sự thay đổi chứng minh nhân dân là một hoạt động đăng ký biến động đất đai và thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai hay chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc ủy bản nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

Thủ tục đính chính sổ đỏ khi có sự thay đổi chứng minh nhân dân như thay đổi chứng minh nhân dân từ 09 số sang chứng minh nhân dân 12 số hay từ ngày cấp chứng minh nhân dân, hoặc các hoạt động cấp đổi chứng minh nhân dân khi đã hết hạn. Người thực hiện thủ tục đính chính nộp bản sao chứng minh nhân dân mới và bản chính giấy chứng nhận (Sổ đỏ) đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính để văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đính chính ngay trên chính bản chính giấy chứng nhận.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com