Điều kiện nhập hộ khẩu về Hà Nội

0
1922

Điều kiện nhập hộ khẩu về Hà Nội là tương đối khắt khe, người ngoại tỉnh muốn nhập hộ khẩu về Hà Nội phải đáp ứng các điều kiện của Luật Cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú và Luật Thủ đô, các điều kiện về chỗ ở hợp pháp, nhà cửa, đất đai; điều kiện về thời hạn cư trú liên tục tại Hà Nội

Điều kiện về công ăn việc làm để chuyển khẩu về Hà Nội dược thể hiện qua các hợp đồng lao động chứng minh việc cư trú thường xuyên; điều kiện về việc chủ hộ đồng ý cho nhập khẩu… Khi đáp ứng các điều kiện trên xét thấy việc nhập hộ khẩu hay chuyển hộ khẩu từ tỉnh về Hà Nội là phù hợp và đáp ứng nhu cầu cư trú thường xuyên sẽ được nhập hộ khẩu về Hà Nội.

Điều kiện nhập khẩu về Hà Nội năm 2018 không khác gì so với các năm trước đây khi Luật Cư trú được sửa đổi bổ sung và Luật Thủ đô được ban hành, áp dụng. Trước sức ép của việc gia tăng, nhập cư về Hà Nội thì điều kiện chuyển hộ khẩu ở tỉnh về Hà Nội cũng có những khó khăn nhất định.

Điều kiện về Nhà ở khi chuyển khẩu về Hà Nội cũng là một trong những điều kiện quan trọng nhất. Nhiều người có quyền sử dụng đất cứ nghĩ mình đủ điều kiện nhập khẩu về Hà Nội là sai lầm vì có quyền sử dụng đất nhưng không có nghĩa là có nhà. Còn nhiều người có nhà nhưng lại không được xây dựng hợp pháp hoặc xây trên đất không hợp pháp thì cũng không được coi là chỗ ở Hợp pháp khi thực hiện thủ tục chuyển hộ khẩu vè Hà Nội.

Điều kiện về tạm trú bao nhiêu năm thì được nhập khẩu về Hà Nôi, ngoài quy định chung của Luật Cư trú quy định về thời hạn thì tại Hà Nội là thủ đô của đất nước nên điều kiện để nhập khẩu Hà Nội cũng phải đáp ứng thời gian cư trú liên tục theo quy định của Luật Thủ đô về quản lý dân cư, cụ thể các quận Nội thành là 03 năm liên tục tại địa chỉ chư trú.

Không đủ điều kiện có nhập khẩu được không, đương nhiên không đủ điều kiện thì không thể nhập khẩu được, tuy nhiên điều kiện nào chưa đủ cần khắc phục cho đủ điều kiện để được nhập khẩu và bảo về quyền lợi của mình khi nhập khẩu về Hà Nội

Luật Doanh Gia cung cấp dịch vụ pháp lý và hoàn thiện các điều kiện nhập hộ khẩu về Hà Nội.

Luật sư Hướng dẫn nhập hộ khẩu về Hà Nội

Các bài viết liên quan:

Thủ tục nhập hộ khẩu về Hà Nội; Dịch vụ nhập hộ khẩu về Hà Nội; Làm lại sổ hộ khẩu ở Hà Nội; Thủ tục tách khẩu ở Hà Nội; Nhập nhờ hộ khẩu ở Hà Nội; Điều kiện nhập hộ khẩu về Hà Nội; Trình tự, hồ sơ chuyển hộ khẩu về Hà Nội.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Email: luatdoanhgia@gmail.com; Website: www.luatdoanhgia.com

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội