Điều kiện nhân thân tốt được hưởng án treo

0
2496

Điều kiện nhân thân tốt để hưởng án treo là điều kiện bắt buộc theo quy định của Luật, theo đó người được đề nghị án treo phải có nhân thân tốt, chính là các yếu tố liên quan đến con người cụ thể hoặc người thân trong gia đình con người cụ thể.

Nhân thân tốt theo hướng dẫn của Nghị quyết là: Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc. Do đó cần xác định đây là lần phạm tội đầu tiên, nhưng người phạm tội phải luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú và làm việc? vấn đề là cơ sở nào để xác định vấn đề này? Cơ quan nào có thẩm quyền xác định vấn đề này? Các đơn đề nghị và xác nhận của chính quyền địa phương có được không?

Cũng theo Nghị quyết nhân thân tốt còn được hiểu là: Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng, nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo. Như vậy, cần phải làm rõ 2 điều kiện:

Điều kiện 1 là: Tất cả các việc xóa án tích, chưa bị coi là kết án, chưa bị coi là kỷ luật phải đã qua thời gian đó từ 06 tháng trở lên.

Điều kiện 2 là: Tội phạm mới phạm phải là tội ít nghiêm trọng hoặc là đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể và xetsthaays tính chất, mức độ vi phạm và điều kiện khác có thể cho hưởng án treo thì mới cho hưởng.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com