Điều kiện mua bán nhà đất năm 2021

0
462

Điều kiện mới về việc mua bán nhà đất từ ngày 01/01/2021 mà hộ gia đình, cá nhân hay các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã phải tuân thủ là:

Triển khai thực hiện Luật Đất từ năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 thì khi mua bán nhà đất cần phải nắm được các điều kiện sau

Theo quy định tại Điều 75 tại điểm a, khoản 2 của Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 thì khi kinh doanh Bất động sản các cá nhận, tổ chức (Các Công ty, doanh nghiệp…) phải thành lập Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã.

Đối chiếu và áp dụng quy định tại Luật Kinh doanh Bất động sản thì các tổ chức kinh doanh không phải chịu quy định về vốn pháp định là không thấp hơn 20 tỷ nữa mà theo quy định không thường.

Tuy nhiên tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP về việc thi hành Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 thì việc tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua Bất động sản phải thành lập Doanh nghiệp hay Hợp tác xã trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Bất động sản không phải do Dự án đầu tư Bất động sản để kinh doanh;

Trường hợp 2: Bất động sản là Dự án đầu tư kinh doanh nhưng vốn dưới 20 tỷ và không tính tiền sử dụng đất;

Trường hợp 3: Bất động sản do phá sản, giải thể hoặc chia tách (là tài sản của doanh nghiệp khi giải thể, chia tách hoặc phá sản);

Trường hợp 4: Bất động sản đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.

Trường hợp 5: Bất động sản được xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp 6: Bất động sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân xây dựng để kinh doanh mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về Nhà ở (Luật Nhà ở);

Trường hợp 7: Bất động sản được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép Kinh doanh thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công;

Trường hợp 8: Bất động sản thuộc sở hữu của mình (Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân…)

Như vậy, theo quy định mới thì không còn bị hạn chế hay không chế vốn pháp định ( lớn hơn hoặc bằng 20 tỷ đồng).

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com