Điều kiện mở hộ kinh doanh cá thể ở Ba Đình Hà Nội

0
953

Muốn thành lập Hộ kinh doanh cá thể ở Ba Đình Hà Nội cần những điều kiện gì? Đây là câu hỏi mà khá nhiều người khi thành lập hộ kinh doanh còn băn khoăn và cần phải biết.

Để giải đáp các thắc mắc của chủ hộ kinh doanh liên quan đến điều kiện mở hộ kinh doanh tại Ba Đình Hà Nội, Luật Doanh Gia viễn dẫn quy định của pháp luật như sau: Theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp

– Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Cá nhân, hộ gia đình – chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

-Cá nhân được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

– Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Người thành lập hộ kinh doanh hay còn gọi là chủ hộ kinh doanh sẽ không được mở  chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hay bất kỳ cơ sở kinh doanh trực thuộc nào vì đây cũng là điều kiện quy định về việc chỉ được mở 01 cơ sở kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com