Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục mở hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở Hà Nội

1
1880

Hồ sơ, trình tự, thủ tục mở hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở Hà Nội được quy định và thực hiện như thế nào?

Giấy tờ, hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở Hà Nội được quy định như sau:
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ gồm:
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh với nội dung:
– Tên hộ kinh doanh;
– Địa chỉ địa điểm kinh doanh;
– Số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
– Ngành, nghề kinh doanh;
– Số vốn kinh doanh;
– Số lao động;
Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu còn hiệu lực pháp luật, giấy tờ này cần 01 bản sao y bản chính;
Nhiều quận, huyện ở thành phố Hà Nội cần có thêm Hợp đồng thuê nhà kèm theo Giấy tờ chứng minh nhà được cho thuê là hợp pháp.

Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập Hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở Hà Nội

Mỗi cá nhân chỉ thành lập 01 hộ kinh doanh trên cả nước và trong phạm vi thành phố Hà Nội cũng vậy, do đó nếu đã có 01 hộ kinh doanh rồi (chủ hộ) thì phải chấm dứt hoạt động sau đó mới thành lập Hộ kinh doanh mới.
Người đăng ký hộ kinh doanh nộp giấy đề nghị và khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
– Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
– Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp;
– Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
– Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
– Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Dịch vụ thành lập, hộ trợ các điều kiện, thủ tục, trình tự cũng như lập hồ sơ thành lập Hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở Hà Nội được Luật Doanh Gia cung cấp như sau:

  • Tư vấn hướng dẫn các điều kiện, thủ tục và trình tự thành lập Hộ kinh doanh;
  • Thành lập, cấp đăng ký kinh doanh mới cho Hộ kinh doanh;
  • Chấm dứt hoạt động và nộp lại đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh;
  • Góp vốn làm ăn chung và cổ phần trở thành thành viên của Hộ kinh doanh;
  • Sang nhượng, mua bán lại hộ kinh doanh cửa hàng;
  • Ủy quyền quản lý sử dụng và hoạt động của hộ kinh doanh;
  • Hỗ trợ kê khai thuế của hộ kinh doanh.
Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com
Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.

1 BÌNH LUẬN