Điều kiện được hưởng án treo

0
1893

Điều kiện để hưởng án treo là điều kiện bắt buộc theo quy định của Luật, theo đó người được đề nghị án treo phải có những điều kiện nhất đinh như: Xử phạt tù có thời hạn không quá 3 năm hay 36 tháng; Điều kiện về nhân thất tốt, không tái phạm, không có tiền án; Điều kiện về một số loại tội phạm mà phạm phải.

Điều kiện đầu tiên phải là án phạt tù có thời hạn, theo quy định của Bộ luật Hình sự tại Điều 32 thì sẽ có 02 loại hình phạt là hình phạt chính và hình phạt bổ sung. Hình phạt chính có 7 hình phạt nhưng chỉ có hình phạt tù có thời hạn mới được hưởng án treo. Hình phạt bổ sung có 7 Hình phạt, nhưng cũng như hình phạt chính là chỉ có phạt tù có thời hạn mới hưởng án treo, do đó trong 14 loại hình phạt thì chỉ có 1 loại hình phạt là Tù có thời hạn mới là điều kiện để hưởng án treo.

Điều kiện thứ hai là phạt tù không quá 3 năm, cụ thể: mức án dành cho hình phạt chính là tù có thời hạn không được quá 03 năm có nghĩa là không được quá 36 tháng tù. Như vậy nếu bị cáo bị Tòa án xử phạt tù có thời hạn trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 36 tháng mới đủ điều kiện để hưởng án treo, cụ thể có thể là 3 tháng, 6, tháng, 9 tháng… 36 tháng mới nằm ở điều kiện thứ 2 để hưởng án treo.

Điều kiện thứ ba để hưởng án treo là nhân thân tốt đó là các yếu tố liên quan đến con người cụ thể hoặc người thân trong gia đình con người cụ thể. Khi xét xử được coi là nhân thân tốt nếungoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

Điều kiện thứ tư là căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, the quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự thì tại Khoản 1 Điều 51 quy định 22 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra Khoản 2 Điều 52 cũng quy định thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cụ thể để hưởng án treo. Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Điều kiện thứ năm là có nơi cư trú rõ ràng. Nơi cư trú theo Luật Cư trú là nơi người đó thường xuyên sinh sống và được thể hiện là nơi có hộ khẩu thường trú, nơi người đó đăng ký tạm trú hoặc nơi thường xuyên sinh sống. Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục. Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

Điều kiện thứ sáu là không có tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự, cụ thể là 15 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự như: Phạm tội có tích chất côn đồ, phạm tội từ 02 lần trở lên, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm…

Điều kiện thứ bẩy là xét thấy không cần thiết phải chấp hành hình phạt tù: Khi xét xử, tòa án, hội đồng xét xử xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điều kiện thứ tám là bổ sung trường hợp nhân thân tốt nếu: Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà thời gian được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật tính đến ngày phạm tội lần này đã quá 06 tháng, nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo.

Như vậy, khi đáp ứng 8 điều kiện nêu trên thì bị cáo sẽ được hưởng án treo phù hợp với nguyên tắc của Bộ luật Hình sự tại Khoan hồng đối với người tự thú, đầu thú, thành khẩn khai báo, tố giác đồng phạm, lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra.

Luật Doanh Gia cử luật sư bào chữa cho các bị cáo để bào chữa và đề xuất cho bị cáo được hưởng án treo theo đúng các quy định nêu trên.

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

Luật sư hướng dẫn điều kiện hưởng án treo cho bị cáo

Các bài viết liên quan:

Quy định về án treo; Án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự; Án treo theo quy định của Nghị quyết 02 năm 2018; Tòa án cho hưởng án treo.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com