Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định về tài sản riêng của vợ chồng

0
1621

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì tài sản riêng của vợ chồng bao gồm nhiều nguồn tài sản và việc xác định cụ thể từng loại tài sản trong điều kiện cụ thể

Tài sản riêng của vợ chồng theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định như sau:

“Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

  1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
  2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và Gia đình”.

Như vậy, có thể khái quát tài sản riêng như sau:

Các tài sản mà các bên có được trước khi kết hôn với nhau có thể là chưa kết hôn lần nào lần kết hôn này là lần đầu tiên hoặc có thể là từ mối quan hệ hôn nhân trước hay có thể hiểu là có sau khi đã kết thúc một mối quan hệ hôn nhân.

Tài sản được hình thành từ nguồn riêng như được tặng cho riêng, thừa kế riêng;

Tài sản mà vợ chồng thỏa thuận là riêng theo các quy định về thỏa thuận của vợ chồng hoặc vợ chồng xác nhận là tài sản riêng nhưng không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ chung.

Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ chồng và theo quy định tại Khoản 20 Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình thì nhu cầu thiết yếu là:

“20. Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình”.

Ngoài ra các tài sản khác mà pháp luật quy định là thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc của chồng cũng được xác định là tài sản riêng của vợ chồng.

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ chồng nhưng không bao gồm các hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng.

Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng chỉ là tài sản riêng nêu nguồn là tài sản chung mà vợ chồng đã chia tài sản chung này thành tài sản riêng thì hoa lợi lợi tức sau khi chia mới trở thành tài sản riêng của vợ chồng.

Luật sư hướng dẫn các thủ tục về Ly hôn

Dịch vụ ly hôn nhanh, phân chia tài sản và bảo vệ quyền nuôi con

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com