Điều 251 về mua bán trái phép chất ma túy

0
1024

Điều 251 về mua bán trái phép chất ma túy đó là hành vi mua, hành vi bán, hành vi mua và bán, hành vi tàng trữ phục vụ việc mua hoặc bán, hành vi của những người đồng phạm, giúp sưc, thực thành, chủ mưu…

Điều 251 về tội mua bán trái phép chất ma túy quy định 05 khung hình phạt, theo đó có 04 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung, hình phạt bổ sung đặc biệt quan tâm đến phạt tiền lên đến 500 triệu hay tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Khoản 1 Điều 251 quy định định: Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Khoản 2 Điều 251 quy định: Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: Theo đó có 15 trường hợp sẽ là tăng nặng định khung hình phạt khi người phạm tội vi phạm từ điểm a đến điểm p của khoản này.

Khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm nếu thuộc 1 trong 8 tình huống tăng nặng định khu từ điểm a đến điểm h

Khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự quy định phạt tội là khung hình phạt đặc biệt cao với các hành vi đặc biệt nghiêm trọng: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Khi người phạm tội phạm vào định khung tăng nặng của hình phạt từ điểm a đến điểm h sẽ bị xem xét xử lý về khung hình phạt này.

Khoản 5 Điều 251 với quy định là hình phạt bổ sung nhưng cơ bản quan tâm đến việc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Thuê luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa vụ án ma túy

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com