Điều 222 Bộ luật Hình sự tội phạm về đấu thầu

0
5241

Tội phạm quy định về đấu thầu lần đầu tiên được quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự, người vi phạm các hành vi nghiêm cấm trong Luật Đấu thầu, vi phạm về đấu thầu nếu đủ dấu hiệu sẽ bị xem xét xử lý về tội phạm này.

Tội phạm về đấu thầu quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự như sau:

(Mô phỏng đấu thầu)

Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

  1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm (Nếu xử phạt dưới 3 năm tù mà đủ điều kiện được hưởng án treo thì sẽ được hưởng án treo. Có thể xem thêm: Án treo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự):

a) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu;

b) Thông thầu;

c) Gian lận trong đấu thầu;

d) Cản trở hoạt động đấu thầu;

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu;

e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu;

g) Chuyển nhượng thầu trái phép.

Xem thêm: Các hành vi nghiêm cấm trong đấu thầu

  1. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

a) Vì vụ lợi;

b) Có tổ chức;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

Tổng hợp: 20 tình huống sai phạm thường gặp trong đấu thầu

  1. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
  2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Khi xem xét tội phạm này ta cần nắm rõ: Hành vi khách quan của tội phạm gồm các hành vi vi phạm như: 

Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu: Đây là hành vi mà cơ quan cấp trên chỉ đạo cơ quan cấp dưới hay còn gọi là chỉ đạo bên mời thầu phải lựa chọn nhà thầu theo ý của mình.

Hành vi Thông thầu. Đây là hành vi thỏa thuận (tất nhiên là thỏa thuận không hợp pháp) giữa một số nhà thầu để việc đấu thầu xảy ra không đúng thực chất. 

Gian lận trong đấu thầu. Hành vi nhà là nhà thầu, nhà đầu tư có ý cung cấp các thông tin không đúng, không trung thực trong các hồ sơ liên quan đến đấu thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Cản trở hoạt động đấu thầu: Đây là hành vi ngăn cản, gây khó khăn cho quá trình tổ chức đấu thầu, hành vi này có thể tác động đến các bên liên quan như bên mời thầu hoặc tác động đến nhà thầu để gây khó khăn cho việc đấu thầu. Các hành vi cụ thể như cưỡng bức, đe dọa, cảnh báo, khiêu khích…

Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Các hành vi này là vi phạm pháp luật về 2 lĩnh vực đó là bảo đảm tính công bằng và đảm bảo tính minh bạch. Cụ thể là tham dự thầu với tư cách là nhà đầu tư, nhà thầu đối với dự án do mình mời thầu, là chủ đầu tư hoặc các hành vi không lựa chọn nhà thầu rộng rãi mà áp dụng lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư không đủ điều kiện theo quy định.

Chỉ vi phạm nếu đủ dấu hiệu phạm tội này, Chi tiết tại: Tội vi phạm quy định về đấu thầu

(Phương thức đầu thầu hiện hành)

Khi xem xét về hình phạt của tội này ta thấy

Đối với hình phạt chính là có 3 khung hình phạt:

Khung 1: Xử phạt với 2 hình phạt chính đó là: Hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; Nếu xử phạt dưới 36 tháng tù (03 năm) thì đủ điều kiện được hưởng án treo:

Xem hướng dẫn của Luật sư để biết: Khi nào được hưởng án treo

Khung 2: Xử phạt với 1 khung hình phạt chính là hình phạt tù từ 3 năm đến 12 năm nếu thuốc các dấu hiệu tăng nặng nêu trên, đặc biệt là tiền từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.

Khung 3: Xử phạt với 1 khung hình phạt chính là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm với 1 dấu hiệu duy nhất là thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên.

Về hình phạt bổ sung được quy định tại Điều 4 với 02 hình phạt có thể áp dụng:

Thứ nhất là có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm;

Thứ hai là tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com