Dịch vụ thành lập, bổ sung, thay đổi, rút đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

0
1850

Dich vụ  thành lập, bổ sung, thay đổi, rút đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể ở Hà Nội được Luật Doanh Gia bảo đảm nhanh gọn, chính xác và đúng pháp luật.

Khi thành lập Hộ kinh doanh cá thể bạn sẽ được luật sư tư vấn dịch vụ thành lập gồm các giấy tờ, hồ sơ sau:
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các nội dung chính như: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, số điện thoại, email, website nếu có; ngành nghề kinh doanh hộ kinh doanh; số vốn đăng ký vào hộ kinh doanh để kinh doanh; số lao động tham gia vào hộ kinh doanh, lưu ý không được quá 10 lao động vì quá 10 lao động sẽ phải thành lập Doanh nghiệp tư nhân như Luật Doanh nghiệp.
Cùng với Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh thì chủ hộ phải nộp thêm Bản sao y bản chính giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và các giấy tờ này phải còn thời hạn sử dụng.
Ngoài ra, một số ngành nghề kinh doanh hoặc theo đặc thù của từng địa phương khi thành lập Hộ kinh doanh chủ hộ phải cung cấp thêm Hợp đồng thuê, mượn hoặc giấy tờ sở hữu, sử dụng để chứng minh mình là chủ sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh.

Việc bổ sung, thay đổi, rút đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể phải được thực hiện theo trình tự sau đây:

Khi có việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh như: Thay đổi về tên, địa chỉ, vốn, chủ hộ và các thay đổi như nội dung giấy đăng ký kinh doanh đã được cấp thì chủ hộ kinh doanh phải thực hiện việc đăng ký thay đổi. Sau khi hoàn thành việc thay đổi sẽ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.
Việc rút đăng ký kinh doanh cũng được thực hiện khi chủ hộ kinh doanh không thực hiện hoạt động kinh doanh nữa, tuy nhiên khi thực hiện việc rút hay còn gọi là chấm dứt đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh thì phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, đóng mã số thuế theo quy định.

Về thời gian để thực hiện trình tự, thủ tục liên quan đến Hộ kinh doanh cá thể như sau:

Khi hoàn thành hồ sơ và có thể là hồ sơ thành lập hộ kinh doanh, hồ sơ rút hộ kinh doanh, hồ sơ thay đổi, bổ sung hộ kinh doanh thì chủ hộ phải nộp đến UBND cấp quận, huyện.
Thời hạn để giải quyết các công việc nêu trên được quy định là 03 ngày làm việc và tương đương với 05 ngày bình thường nếu có dơi vào ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định và phải được tính từ ngày hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Khi hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì phải nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh và theo quy định hiện tại là 100.000 đ
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh . Nếu cần bổ sung thay đổi thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo về nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thông báo này phải bằng văn bản.
Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Các dịch vụ liên quan đến việc thành lập, thay đổi, bổ sung, rút đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh được Luật Doanh Gia thực hiện gồm:

Dịch vụ thành lập Hộ kinh doanh;
Dịch vụ bổ sung các thông tin của hộ kinh doanh;
Dịch vụ bổ sung ngành nghề của hộ kinh doanh;
Dịch vụ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh;
Dịch vụ thay đổi chủ hộ kinh doanh;
Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
Dịch vụ chấm dứt hoạt động kinh doanh;
Dịch vụ sang nhượng hộ kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh;
Dịch vụ góp vốn kinh doanh;
Dịch vụ kê khai thuế hộ kinh doanh;
Dịch vụ ủy quyền kinh doanh hộ kinh doanh.
Hồ sơ thủ tục mở hộ kinh doanh
CÔNG TY LUẬT DOANH GIA
Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997
Email: luatdoanhgia@gmail.com; Wbsite: www.luatdoanhgia.com

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội.