Dịch vụ sang tên sổ hồng sổ đỏ

0
1145

Dịch vụ sang tên sổ hồng, sổ đỏ là dịch vụ thực hiện việc đăng ký biến động về nhà đất và cụ thể là biến động về chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp nhà đất hay thường gọi là sang tên khi có các căn cứ xác lập quyền sở hữu và sử dụng như là mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế…

Dịch vụ sang tên sổ hồng và dịch vụ sang tên sổ đỏ có gì khác nhau? Về quy định không có gì khác nhau, không phải vì màu sổ là sổ đỏ hay sổ hồng? mà trong quá trình thực hiện Luật Đất đai trước đây Bộ tài nguyên và Môi trường có ban hành mẫu Giấy chứng nhận quyển sử dụng đất có màu đỏ, với việc ghi nhận người dân sử dụng hợp pháp đất và Bộ Xây dựng ban hành mẫu sổ màu hồng nhạt với tính chất là ghi nhận công trình xây dựng gắn liền trên đất hay thường gọi là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Bản chất chung của các loại giấy tờ này đều là việc Nhà nước ghi nhận quyền sử dụng hợp pháp đất và sở hữu nhà ở gắn liền trên đất.

Không còn phân biệt sổ đỏ hay sổ hồng, theo đó Luật Đất đai đã có quy định cụ thể về một mấu Giấy chứng nhận chúng là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và công trình khác gắn liền với đất, theo đó thực trạng có loại nào thì ghi nhận loại đó, ví dụ chỉ có quyền sử dụng đất thì phần nhà ở không ghi nhận và phần công trình khác gắn liền với đất cũng vậy, nếu có nhà ở thì ghi thêm phần nhà ở và tương tự nếu có đầy đủ các phần thì ghi hết trên giấy chứng nhận này và giấy chứng nhận này có màu hồng nhạt.

Khi thực hiện dịch vụ sang tên sổ đỏ, luật sư cũng tiếp khác nhiều các câu hỏi của khách hàng liên quan đến rất nhiều các loại sổ khác nhau, ngoài sổ đỏ, sổ hồng, giấy chứng nhận mới như nói trên còn xuất hiện các loại sổ trắng, sổ vàng, sổ xanh. Thực chất đây không phải là loại sổ nào cả mà là thực hiện quy định của Luật Đất đai năm 2013, tại Điều 95 Luật Đất đai quy định về việc đăng ký đất đai lần đầu, do đó các địa phương khi thực hiện việc đăng ký đất đai thì có thể ban hành nhiều giấy chứng nhận đăng ký đất đai lần đầu có màu trắng, vàng, xanh, có thể là giấy cứng hoặc giấy A4 thông thường và giấy này không thay thế Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như đã nói ở trên.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com