Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất thừa kế

0
1091

Dịch vụ sang tên nhà đất thừa kế là dịch vụ ngoài các công việc sang tên thông thường, các luật sư sẽ tư vấn và hoàn thiện hồ sơ chứng minh người thừa kế hợp pháp theo di cúc hoặc theo pháp luật, xác định các diện thừa kế, hàng thừa kế, giấy tờ chứng minh, chứng tử, giấy xác nhận mộ phần, giấy khai sinh, lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ… Thực hiện các thủ tục niêm yết công khai thừa kế và liên hệ cơ quan Công chứng thực hiện ký văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế, văn bản khai nhận thừa kế.

Sang tên nhà đất thừa kế là trường hợp người để lại di sản thừa kế cho người khác là nhà và đất, trước khi chết người có nhà đất có thể để lại di sản cho con cháu hoặc người thân thích khác. Di sản để lại thừa kế có thể thuộc diện thừa kế theo pháp luật hoặc thừa kế theo di chúc. Sau khi người chết sẽ tiến hành mở thừa kế và nhà đất sẽ được khai nhận di sản để làm các thủ tục sang tên cho người được nhận di sản thừa kế.

Nhà đất được thừa kế theo di chúc khi đi sang tên là trường hợp người có di sản đã lập di chúc khi còn sống và để lại di sản nhà đất cho người được hưởng theo di chúc. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (Điều 624 Bộ luật Dân sự). Do đó người được nhận di sản theo di chúc là nhà đất sẽ làm thủ tục khai nhận và đăng ký sang tên nhà đất cho mình, họ có thể nhờ Luật sư để thực hiện tất cả các dịch vụ sang tên nhà đất thừa kế theo di chúc.

Thừa kế theo pháp luật về việc sang tên nhà đất là trường hợp người để lại di sản thừa kế không lập di chúc hoặc có lập di chúc nhưng di chúc không hợp lệ do đó di sản được chia thừa kế theo luật. Để được hưởng di sản theo luật thì pháp luật quy định về hàng thừa kế cũng như điều kiện trình tự thực hiện việc thừa kế theo luật. Người nhận thừa kế phải tiến hành niêm yết thừa kế, thỏa thuận và phân chi di sản thừa kế và đăng ký sang tên nhà đất sau khi nhận thừa kế.

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhà đất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com