Dịch vụ nhập hộ khẩu về Long Biên Hà Nội hết bao nhiêu tiền

0
2719

Dịch vụ nhập hộ khẩu về Hà Nội là dịch vụ do các luật sư cung cấp để giúp khách hàng về việc nhập khẩu. Khi thực hiện việc nhập khẩu về Hà Nội khách hàng sẽ được các luật sư tư vấn pháp luật liên quan, pháp luật về cư trú.

Dịch vụ nhập khẩu về Long Biên Hà Nội hết bao nhiêu tiền, câu hỏi luôn được những người có nhu cầu nhập khẩu quan tâm, thông thường các chi phí cho việc thực hiện dịch vụ nhập khẩu cụ thể gồm nhóm các chi phí sau:

Lệ phí nhập hộ khẩu theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Phí dịch vụ cho luật sư, chuyên viên pháp lý đại diện theo ủy quyền cho người nhập hộ khẩu đi thực hiện việc nhập hộ khẩu tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Phí tư vấn pháp luật, chuẩn bị hồ sơ, nghiên cứu hồ sơ, xác minh thông tin, thu thập và cung cấp tài liệu chứng minh điều kiện nhập khẩu hợp pháp

Các chi phí này là cần thiết và hợp pháp để luật sư, công ty luật thực hiện dịch vụ pháp lý, do đó chi phí này tùy thuộc vào từng hồ sơ của từng khách hàng cụ thể.

Dịch vụ nhập khẩu là một dạng của dịch vụ pháp lý nên được thực hiện bởi các luật sư, các công ty luật, bởi lẽ các luật sư, các công ty luật là người được phép kinh doanh dịch vụ pháp lý hợp pháp, có trình độ và kiến thức pháp luật, thực hiện các kiến nghị giải trình cũng như đáp ứng các quy định của pháp luật và thuyết phục các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vận dụng pháp luật thực hiện các dịch vụ công cho người dân.

Luật sư hướng dẫn điều kiện và dịch vụ nhập hộ khẩu về Hà Nội.

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com