Đập phá hủy hoại tài sản như thế nào sẽ phạm tội

0
1187

Việc đập phá tài sản của người khác dẫn đến tài sản này có thể bị hủy hoại không còn khả năng sử dụng hoặc việc đập phá tài sản dẫn đến làm hư hỏng tài sản và tài sản mất đi phần giá trị sử dụng sẽ phạm vào tội Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Trích Điều 178 Bộ luật Hình sự như sau:

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Từ định nghĩa này ta thấy có 02 nhóm hành vi sau:

Hành vi thứ nhất là hành vi hủy hoại tài sản là hành vi của một người làm cho tài sản của người khác bị thiệt hại đến mức làm mất hẳn giá trị của tài sản (có thể là giá hoặc giá trị sử dụng của tài sản) hoặc làm mất hẳn công năng, tính năng và khả năng sử dụng hay giá trị sử dụng hoặ cũng có thể là hủy hoại toàn bộ tài sản.

Hành vi thứ hai là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi của một người cố ý làm cho tài sản của người khác bị mất một phần giá trị sử dụng hoặc giảm một phần giá trị sử dụng, tài sản bị làm hư hỏng ở mức có thể phục hồi được giá trị sử dụng hoặc sửa chữa được giá trị sử dụng

Từ các hành vi này ta thấy, cần xác định được mục đích của người thực hiện hành vi hay mục đích của người phạm tội là làm hủy hoại hay chỉ làm hư hỏng vấn đề này nhiều khi phân biệt cũng khó, tuy nhiên cũng không quá ảnh hưởng đến việc kết tội của ngươi có hành vi vi phạm.

Vậy tài sản là gì? thế nào được hiểu là tài sản? theo Quy định tại Điều 105 Bô luật Dân sự năm 2015 thì Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Bộ luật cũng quy định tài sản có thể là Động sản hoặc Bất động sản và tài sản này có thể là tài sản hiện hữu hoặc tài sản hình thành trong tương lai (nghĩa là có đủ cơ sở pháp lý và căn cứ để xác định một khoảng thời gian nhất định nào đó trong tương lai tài sản này sẽ hiện hữu).

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com