Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu

0
1483

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu? Đây là câu hỏi mà nhiều bạn đọc đã gửi đến Luật Doanh Gia, theo quy định hiện hành thì việc đăng ký hộ kinh doanh cá thể được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận huyện, không phải ở Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Đối với cấp huyện thì phòng phòng kinh tế của huyện, đối với thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cấp quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì thuộc Phòng Tài chính hoặc Phòng Kinh tế tùy theo phân công chuyên môn của từng nơi.

Đăng ký hộ kinh doanh tại UBND cấp quận huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh, theo quy định tại Nghị định hướng dẫn về Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh của Chính phủ thì cơ quan thực hiện việc đăng ký là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đó là Phòng Tài chính – Kế hoạch. Ngoài cơ quan này không cơ quan nào được thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho Hộ kinh doanh cá thể.

Đăng ký hộ kinh doanh ở nơi nào? Theo quy định thì hộ kinh doanh cá thể chỉ có 01 nơi hoạt động kinh doanh là nơi đăng ký, do đó nơi đăng ký hoạt động kinh doanh chính là phạm vi thuộc cấp huyện (địa bàn), quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Tuy nhiên có một số hộ kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh buốn chuyến, lưu động thì việc đăng ký có thể được thực hiện ở 1 trong 2 nơi là nơi thường xuyên kinh doanh hoặc nơi chủ hộ có hộ khẩu thường trú, nhưng không được phép đăng ký ở cả 2 nơi cùng một lúc.

Hồ sơ đăng ký được nộp tại bộ phận “một cửa” hay còn gọi là bộ phận tếp nhận và trả kết quả hành chính. Theo thủ tục hành chính mới thì tất cả các UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đều có một bộ phận thủ tục hành chính, trong bộ phận này sẽ có một ô hay một cửa dành riêng cho hoạt động kinh doanh và đó chính là nơi nộp hồ sơ và nhận kết quả kinh doanh của hộ kinh doanh.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com