Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu

0
1474

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở đâu là câu hỏi mà nhiều người thường hỏi các luật sư tư vấn. Theo quy định của pháp luật thì mọi hoạt động kinh doanh đều phải đăng ký, hộ kinh doanh sẽ thuộc quyền quản lý của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi kinh doanh là huyện, cấp quận nơi kinh doanh là quận, tương tự là cấp thị thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Cơ quan nào thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh donah cá thể, hộ kinh doanh cá thể là một thể nhân tham gia vào quá trình kinh doanh, theo quy định của luật thương mại thì đây cũng là một thương nhân tham gia vào quá trình kinh doanh. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì hộ kinh doanh cá thể là mô hình kinh doanh nhỏ lẻ do đó thẩm quyền được phân định cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện.

Phòng Kế hoạch – Tài chính của UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh sẽ là nơi tiếp nhận các hồ sơ về đăng ký kinh doanh, sau khi tiếp nhận sẽ phân công cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực kinh doanh và tiến hành nghiên cứu làm hồ sơ kinh doanh, trên cơ sở đó sẽ ký ban hành giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Có nhiều trường hợp không phải đăng ký kinh doanh, không cấp đăng ký nhưng vẫn phải thông báo và cơ quan Đăng ký vẫn quản lý tuy không cấp đăng ký kinh doanh. Khi đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh, hồ sơ được nộp tại bộ phận 1 cửa hay bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính của UBND cấp huyện.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

Các bài viết liên quan:

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com