Đặc điểm của hộ kinh doanh

0
2115

Hộ kinh doanh có những đặc điểm gì? Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Đặc điểm cơ bản của hộ kinh doanh là?

– Là do 1 cá nhân hoặc một nhóm cá nhân là công dân Việt Nam

– Là do 1 hộ gia đình thành lập

– Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký tại một địa điểm

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của mình khi tham gia vào kinh doanh

Lao động trong hộ kinh doanh được quy định như thế nào? Hộ kinh doanh chỉ được phép sử dụng dưới 10 lao động, nếu từ 10 lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp? vậy có sự chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp hay không?

Có bắt buộc phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh không? theo quy định tại Khoản 2, Điều 66 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì:

– Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và

– Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký

– Nếu các hộ kinh doanh nêu trên có các ngành, nghề có điều kiện thì vẫn phải xin đăng ký kinh doanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. Như vậy, tùy từng địa phương sẽ xác định mức thu nhập thấp để có thể áp dụng việc đăng ký kinh doanh hay không.

Luật sư tư vấn pháp lý về Hộ kinh doanh

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 098.112.9988 – 0904.779997

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com