Công ty hay pháp nhân phạm tội rửa tiền

0
1202

Công ty hay pháp nhân thương mại sẽ phạm vào tội rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự nếu có các hành vi thuộc nhóm 18 các hành vi dưới đây

Nhóm các hành vi thuộc 18 nhóm hành vi mà pháp nhân có thể sẽ bị xử lý về tội rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự, cụ thể:

 1. Tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;
 2. Tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản mà có cơ sở để biết người khác phạm tội mà có;
 3. Tham giá gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;
 4. Tham giá gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản mà có cơ sở để biết người khác phạm tội mà có;
 5. Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh;
 6. Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động khác;
 7. Sử dụng tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh;
 8. Sử dụng tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động khác;
 9. Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;
 10. Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển đối với tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;
 11. Che giấu thông tin về quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;
 12. Che giấu thông tin về quyền sở hữu đối với tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;
 13. Cản trở việc xác minh các thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;
 14. Cản trở việc xác minh thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển đối với tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;
 15. Cản trợ việc xác minh thông tin về quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có;
 16. Cản trợ việc xác minh thông tin về quyền sở hữu đối với tiền, tài sản mà mình biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;
 17. Thực hiện một trong các hành vi quy định từ hành vi thứ nhất đến hành vi thứ 16 đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng tài sản do người khác pham tội mà có
 18. Thực hiện một trong các hành vi quy định từ hành vi thứ nhất đến hành vi thứ 16 đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Thuê luật sư bào chữa

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 090.474.9996

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com