Công chứng viên hay Văn phòng Công chứng phải bồi thường?

0
867

Để giải quyết câu hỏi về viêc trách nhiệm bồi thường của Công chứng khi Công chứng văn bản không đúng quy định, mới đây Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có văn bản giải đáp nghiệp vụ của Kiểm sát viên trong vụ án Dân sự.

Giải đáp câu hỏi “Về trách nhiệm bồi thường khi văn bản công chứng không đúng quy địnhnhư sau:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng tại Phòng Công chứng A, sau đó đương sự thực hiện các giao dịch dân sự với các chủ thể khác thì dẫn đến tranh chấp, khởi kiện. Tòa án xác định: Việc công chứng của Công chứng viên là không đúng pháp luật nên các giao dịch dân sự vô hiệu, nhưng hiện tại Phòng Công chứng A đã được chuyển đổi thành Văn phòng Công chứng B. Vậy chủ thể nào có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho đương sự?

Trả lời:

Theo khoản 5 Điều 33, khoản 1 Điều 38 Luật Công chứng năm 2014 thì “Tổ chức hành nghề công chứng phải bồi thường thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác do lỗi mà công chứng viên…của tổ chức mình gây ra trong quá trình công chứng”.

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng quy định “Văn phòng công chứng được thành lập từ việc chuyển đổi Phòng công chứng phải kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ công chứng của Phòng công chứng đó”. Như vậy, Phòng Công chứng A đã được chuyển đổi thành Văn phòng Công chứng B nên Văn phòng công chứng B phải kế thừa, thực hiện quyền, nghĩa vụ của Phòng Công chứng A, kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Theo khoản 2 Điều 38 Luật Công chứng 2014 thì “Công chứng viên gây thiệt hại phải hoàn trả lại một khoản tiền cho tổ chức hành nghề công chứng đã chi trả khoản tiền bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật; trường hợp không hoàn trả thì tổ chức hành nghề công chứng có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết”.

Như vậy, Tổ chức hành nghề Công chứng sẽ phải bồi thường thiệt hại, còn Công chứng viên gây thiệt hại cho tổ chức hành nghề Công chứng thì phải bồi thường cho Tổ chức hành nghề Công chứng.

Dịch vụ Công chứng nhanh nhất

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội; Đt: 0904779997

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com