Cố ý gây thương tích khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự

0
17384

Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định về Tội cố ý gây thương theo đó: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

Trường hợp 1 được quy định tại điểm a, khoản 3, điều 134 Bộ luật hình sự: Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự, cụ thể:

“b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên – điểm b, khoản 4, Điều 134 BLHS”.

Trường hợp 2 được quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 134 BLHS là: Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%. Như vậy, đối với trường hợp này phải có từ 02 người bị hại trở lên mã mỗi người bị hại có tỷ lệ tổn hại sức khỏe từ 31% đến 60%, trường hợp chỉ có 01 người bị hại thì không vi phạm vào khoản này.

Trường hợp 3 là người phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134BLHS. Trường hợp này cũng tương tự các trường hợp khác và thuộc trường hợp định khu tăng nặng được quy định từ điểm a khoản 1 đến điểm k khoản 1 Điều 134 BLHS.

Trường hợp 4 Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134. Như vậy trường hợp này mà gây tổn hại sức khỏe cho 2 người trờ lên thì mặc dù tỷ lệ gây tổn hại sức khỏe chỉ có trong khoảng từ 11% đến 31% nhưng nếu thuộc trường hợp định khu tăng năng tại các điểm từ điểm a, khoản 1 đến điểm k khoản 1 ĐIều 134 BLHS cũng bị xử phạt theo khoản này.

Khoản 3 Điều 134 BLHS quy định xử phạt về tội cố ý gây thương tích cũng là một khoản quy định phạt nặng bởi khung hình phạt là phạt tù có thời hạn từ 5 năm đến 10 năm tù.

Luật sư bào chữa các vụ án hình sự;

Luật sư bào chữa vụ án Cố ý gây thương tích

CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

Điện thoại: 0904.779997 – 098.112.9988

Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: www.luatdoanhgia.com; Email: luatdoanhgia@gmail.com